Vi tar oss an både små och stora projekt
Historik

Så här har vi utvecklats genom åren

Här berättar vi om hur företaget startade och några milstolpar i vår utveckling.

1994

Åbyns Bygg & Plåt AB grundas av Lars Wikström i Åbyn, Burträsk.

1996

köps företaget upp av Leif Stenberg och tar tillsammans med en medarbetare över verksamheten. Under de kommande åren utför Åbyns Bygg framför allt uppdrag åt privatpersoner, i huvudsak reparations- och plåtarbeten men även viss nybyggnad.

2005

Detta är året då Åbyns Bygg får erbjudande om att bygga ett nytt sågverk utanför Burträsk. I takt med detta växer firman från två till 15 anställda. Efter detta prestigeuppdrag ökar andelen industri-/husbyggen till ungefär lika många som uppdragen för privatkunder och ROT-arbeten. Åbyns Bygg blir ett välkänt namn på den lokala marknaden och bygger under den här perioden även ett antal ladugårdar och enfamiljshus i Burträsk med omnejd.

2013

Jackson Group AB förvärvar majoritet i Åbyns Bygg och övertar ledning och tillsätter nuvarande VD, Michael Jackson.

2014

Företaget etablerar sitt huvudkontor i centrala Skellefteå.

Bolaget ändrar sitt namn från Åbyns Bygg och Plåt AB till Åbyns Bygg AB hos Bolagsverket.

Företaget firar 20 år av byggandet på landsbygden.

Åbyns Bygg växer från 8 till 25 anställda och ökar omsättning från 8 mkr till 24 mkr.

2015

Jackson Group förvärvar samtliga aktier i Åbyns Bygg och expansionen fortsätter.

Företaget växer från 25 till 30 anställda och ökar sin omsättning från 24 mkr till 39 mkr.

2016

Åbyns Bygg tecknar avtal med AB Bostaden i Umeå avseende löpande underhåll och skadearbeten på AB Bostadens befintliga fastighetsbestånd som innehar ca 16,700 lägenheter. Avtalet gäller i 2 år med möjlighet till förlängning med 1+1 år.

Åbyns Bygg öppnar sitt kontor i Umeå under Januari.

Åbyns Bygg uppnår 45 anställda fördelad på Umeå, Burträsk och Skellefteå.

2019

Åbyns Bygg och Skelleftebygg ingår i en affär där Skelleftebygg tar över Åbyns Byggs personal i Skellefteå.

Åbyns Bygg flyttar huvudkontoret till Umeå.

Markberg Holding förvärvar samtliga aktier i Åbyns Bygg av Jackson Group.