Vi tar oss an både små och stora projekt
Jobba hos oss

Våra medarbetare är företagets största tillgång

Vi söker ständig nya duktig medarbetare – Våra medarbetare är företagets största tillgång.

Åbyns Bygg är ett företag som satsar på alla sina medarbetare i form av goda interna rutiner, aktivitetsplanering, utbildningsplanering, arbetsträffar och individuel delaktighet.

Vi vet att trivsel och glädje är den störste bidragande effekt till framgång och lojalitet.
Därför har följande områden valts ut och prioriterats:

  • Goda interna rutiner mot ständig förbättringar och mål, ingen av våra medarbetare skall aldrig behöver kännas sig missnöjd över den interna kommunikation och rutiner.
  • På ett aktivt och systematisk sätt delar ut beröm på de små och stora saker vi gör,  vilket vi kan lätt ta för givit. Vi vill att alla våra medarbetare ska få kännas sig uppskattad och deras arbete har ett värde.
  • Tydlig ansvarsfördelningar och struktur genom hela företag och samtlig anställde, vi vill skapa en teamkänsla med ansvar och förstärka vårt samarbete även med våra underleverantörer och deras personal.
  • Medarbetartrivsel och utveckling genom aktivitetsplanering, utbildningsplanering, medarbetarundersökningar med regelbundna uppföljningar samt
  • Regelbundna arbetsplatsträffar enligt Medbestämmandelagen (1976:580)

Vi hoppas med en liten avslutning att Åbyns Bygg kan vara en framtida arbetsplats för dig. Kanske saknar vi någon med just Din kompetens? Du är varmt välkommen med din ansökan.