Vi tar oss an både små och stora projekt
Om oss

Om Åbyns Bygg

Åbyns Bygg är ett väletablerat byggföretag sedan 1994 med huvudkontor Umeå med ett gott renommé på sin geografiska ort och inom sitt verksamhetsområde.

Idag sysselsätter verksamheten ca 55 medarbetare. Våra byggnadsarbetare, murare, plattsättare och administrativa samt ledningspersonal har gedigen kompetens och lång erfarenhet inom sina respektive ansvars- och arbetsområden.

Vi har ett inarbetat kontaktnät av underentreprenörer som liksom vi själva arbetar efter en hög kvalitetsstandard. Många av våra uppdrag får vi på referenser från nöjda kunder, som gärna rekommenderar oss till vänner och bekanta.

Åbyns Bygg AB arbetar med allt från byggservice till byggentreprenader och vänder sig till offentligsektor och näringsliv.

Åbyns Bygg AB har för sin verksamhet ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001:2007.

Lita på oss

Vi är gediget, lag- och plikttroget företag med lång erfarenhet. Lita på oss.
Åbyns byggföretag, byggservice och skadeservice